o-nas

 

ODVETNIŠKA PISARNA ČIBEJ

 

Ustanovitelj

Odvetniška pisarna Čibej deluje od leta 1997, njen ustanovitelj je odvetnik Ivo Čibej. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Več let je delal kot samostojni pravni svetovalec v  vodstvu podjetja Salonit Anhovo za področje blagovnega prometa, zunanje trgovine in gospodarskih zadev. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je opravil enoletni podiplomski specialistični študij iz gospodarskega poslovanja. Enoletno pravosodno prakso je opravljal na Okrajnem sodišču v Ajdovščini in na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, dveletno odvetniško prakso pa v dveh odvetniških pisarnah. Dve leti je vodil Območno službo sindikalne pravne pomoči in zastopal delavce, člane Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v  delovnih sporih pred sodiščem. Opravljal je tudi funkcijo stečajnega upravitelja v stečajnih postopkih. Od leta 1997 je samostojni odvetnik, vpisan v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Sodelavci

Martin Čibej je v Odvetniški pisarni Čibej zaposlen kot strokovni sodelavec in odvetniški pripravnik. Diplomiral je leta 2013 na  Pravni fakulteti v Ljubljani. Med študijem je pridobival izkušnje v različnih odvetniških pisarnah.

 

Storitve

Odvetniška pisarna Čibej deluje na vseh pravnih področjih in se ukvarja tudi s pravnimi primeri z mednarodnim elementom. Nudi celovite pravne storitve in zastopanje domačim ter tujim fizičnim in pravnim osebam s področja civilnega, gospodarskega, korporacijskega, davčnega, delovnega, upravnega in kaznovalnega prava ter z drugih pravnih področij.

Vodilo našega dela je zanesljivost in zaupnost. Naročene odvetniške storitve si prizadevamo opravljati strokovno in ažurno. Skrbimo, da so naše stranke deležne pravočasne in celovite obravnave.